شرکت حسابداری |حسابداران تراز محور| موسسه حسابداری | بخشنامه های جدید مالیاتی
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
نقشه سایت
 

بخشنامه های جدید مالیاتی و مالی را از سایت حسابداران تراز محور دانلود نمایید.


ماده ۱۸۹ق.م.م

 به موجب ماده ١٨٩معادل ۵%اصل مالیات سه سال به عنوان جایزه خوش حسابی درنظرگرفته میشود. که این جایزه معاف ازمالیات است.

165
30 /10 /1396

برگ متمم مالیاتی

 مطابق با ماده 157 ق.م.م مرورزمان مالیاتی 5 سال است

191
20 /09 /1396

نکاتی درخصوص تبصره ۹ ماده ۵۳( مالیات اجاره)

 مادامیکه مستاجرشخص حقوقی است کسروپرداخت مالیات اجباری است

144
11 /09 /1396

قانون مالیاتهای مستقیم

 بند ۱۸ الحاقی ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم 

157
04 /09 /1396

 احکام اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

 تکالیف مالیاتی صاحبان مشاغل با توجه به احکام اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ( از ابتدای سال ۱۳۹۵ )

169
15 /08 /1396

مالیات علی الراس

  بخشی مهم ازبخشنامه شماره 83/96/200 مورخ 31/05/1396درخصوص مالیات علی الراس 

162
01 /07 /1396

اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵

 اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵

219
22 /03 /1396

 تقسیط مجددبدهی های مالیاتی در خصوص واحدهای تولیدی
 بخشنامه امکان تقسیط مجددبدهی های مالیاتی در خصوص واحدهای تولیدی توسط سازمان امورمالیاتی صادرشد.
223
21 /03 /1396

بخشنامه شماره ١۵چگونگی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایرصندوقها
بخشنامه شماره ١۵چگونگی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایرصندوقها  
137
17 /03 /1396

بخشنامه 14/8 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی
بخشنامه 14/8 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی، نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی وپژوهشی
644
17 /03 /1396

مقررات و ضوابط اجرايي مربوط به هزينه استهلاك دارايي ها و هزينه هاي تأسيس

 مقررات و ضـوابط اجرايي مربوط به هزينه استهلاك دارايي ها و هزينه هاي تأسيس در 21 ماده و 4 تبصـره

208
16 /03 /1396
1