شرکت حسابداری |حسابداران تراز محور| موسسه حسابداری | مقالات جدید
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
نقشه سایت
 

از مقالات جدید و به روز مالی ، مالیاتی و حسابداری به طور رایگان بهره مند شوید:تفاوت تجمیعی و تجمعی

 ارسال معاملات فصلی موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم

881
13 /08 /1396

انواع ماهیت حساب ها در حسابداری

 حساب ها نسبت به “ماهیت بدهکار و بستانکار” دارای ۴ حالت می باشند

914
10 /08 /1396

هزینه یابی و دایره هزینه یابی

 هزینه یابی عبارت است از تعیین بهای تمام شده کالای ساخته شده و موجودی کالای در جریان ساخت

325
10 /08 /1396

حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر

 تعریف حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و لیست هر یک از آنها

783
10 /08 /1396

تفاوت بیمه اجباری و اختیاری

 بر اساس قانون تامین اجتماعی افرادی که مشمول هیچ بیمه ای نیستند، تحت پوشش بیمه اختیاری قرار می گیرند.

213
06 /08 /1396

 گزینه های تطبیق سیستم حسابداری با مالیات

   فهرست برخی از مهمترین پارامترهای کنترل حساب ها که مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد

439
06 /08 /1396

مالیات بساز و بفروش ها

 درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون ماده77 خواهد بود. 

341
06 /08 /1396

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

 سود و زیان ناشی از فعالیتهای شرکت که مربوط به عملیات آن بوده  تحت سرفصل سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی ثبت و در صورت سود و زیان طبقه بندی می گردد .

2518
01 /08 /1396

حق بيمه مشاغل سخت

 حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور ٤٪؜ است كه بر عهده كارفرما ميباشد

223
01 /08 /1396

طرح طبقه بندی مشاغل

 کارگاه هایی که به حد نصاب 50 نفر کارگر یا بیش از آن می رسند مشمول اجرای این طرح می شوند و زمان رسیدن به 50 نفر کارگر ، زمان شمول اجرای طرح می باشد .

230
29 /07 /1396

سند ثبت مالیات عملکرد

 در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود(زیان)،در صورتیکه نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد،اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد نمود

294
29 /07 /1396

نکات تحریر دفاتر روزنامه و کل بصورت ماهانه

 دو ستون "گردش بدهکار و بستانکار " تراز آزمایشی ماهانه بعنوان سند ماهانه در دفاتر روزنامه و کل ثبت شده و از ثبت "مانده بدهکار و بستانکار " خودداری گردد

3188
29 /07 /1396

سوئیفت SWIFT

  جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی

391
25 /07 /1396

نکاتی درباره مالیات بر درآمد اجاره املاک

 پرداخت مالیات بر درآمد اجاره، به عهده موجر است

350
25 /07 /1396

تفاوت بین روش ثبت ادواری و دائمی

 در اغلب بنگاههای اقتصادی بخش عمده دارائیها را موجودی کالا تشکیل میدهد بسیار حائز اهمیت است که کنترل موجدودیها چه از لحاظ ریالی و چه از لحاظ عددی از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

858
19 /07 /1396

مالیات حقوق و‌حق بیمه

 مالیات مبلغی است که از حقوق کارگر برداشت و به صندوق دولت پرداخت می شود.

حق بیمه وجهی است که کارفرما بابت بیمه اجتماعی کارگران از حقوق کارگر کسرو به شعب سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند. 

490
19 /07 /1396

حساب (سند افتتاحیه)

 سند افتتاحیه اولین سند هر شرکت می باشد و سند اختتامیه به همان شکل با تراز افتتاحیه ثبت می شود.

2956
19 /07 /1396

مالیات بر ارزش افزوده

 قبل از تکمیل اظهارنامه یک اقدام خیلی مهم را باید انجام دهید و آن هم جمع آوری مستندات مواردی است که قرار است در اظهارنامه ارائه شود

188
18 /07 /1396

نحوه ثبت کسری و اضافات انبار

 در صورت وجود کسری انبار، ‌معادل مبلغ کسری، ‌حساب کسری و اضافات انبار، ‌بدهکار و حساب کنترل مواد، بستانکار می گردد. 

1398
11 /07 /1396

راهکاری برای پذیرش پرداختهای بالاتر از 5 میلیون تومان توسط سازمان امور مالیاتی

 اگر میخواهید مخارج انجام شده شرکت مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار گیرد برای پرداختهای بالاتر از 5 میلیون تومان موارد زیر را انجام دهید

650
05 /07 /1396
3