شرکت حسابداری حسابداران تراز محور| موسسه حسابداری |
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
نقشه سایت
 

 فهرست برخی از مهمترین پارامترهای کنترل حساب ها که مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد:

 
- کنترل سند حقوق و دستمزد
- کنترل لیست های بیمه با اسناد ثبت شده و پرداختی های بیمه
- کنترل سامانه حقوق اداره دارایی با لیست سیستم و بیمه
- کنترل استهلاک دارایی و اموال و ثبت های تعدیلی آن ها
- کنترل گردش مواد در پایان سال ویژه واحدهای تولیدی
- کنترل مربوط به مالیات و ثبت هزینه اجاره
- کنترل محاسبات نیرو های تسویه شده و عیدی پایان سال
- کنترل زونکن مغایرت بانکی و صورت مغایرت ها
- کنترل دقیق ثبت های حسابداری مالیات بر ارزش افزوده 
- کنترل حساب ذخیره مالیات
- کنترل حساب سایر ذخایر مانند آب و برق و گاز در پایان سال
- کنترل مانده حساب بدهکاران و بستانکاران و اخذ تاییدیه
- کنترل و تطبیق گزارش های مربوط به صورت معاملات فصلی
- کنترل وضعیت معافیت ها اگر با اشخاص حقیقی سرو کار دارید
- کنترل ثبت های مربوط به جاری شرکا در هنگام ورود و خروج وجه نقد 
- کنترل حساب سود انباشته و یا زیان سنواتی
 
 
 
 
 
موسسه حسابداری حسابداران تراز محور
88705994 -021     فکس:89775554-021
 09129497458           09120570744  
 
برچسب ها: فهرست برخی از مهمترین پارامترهای کنترل حساب ها که مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد: - کنترل سند حقوق و دستمزد - کنترل لیست های بیمه با اسناد ثبت شده و پرداختی های بیمه - کنترل سامانه حقوق اداره دارایی با لیست سیستم و بیمه - کنترل استهلاک دارایی و اموال و ثبت های تعدیلی آن ها - کنترل گردش مواد در پایان سال ویژه واحدهای تولیدی - کنترل مربوط به مالیات و ثبت هزینه اجاره - کنترل محاسبات نیرو های تسویه شده و عیدی پایان سال - کنترل زونکن مغایرت بانکی و صورت مغایرت ها - کنترل دقیق ثبت های حسابداری مالیات بر ارزش افزوده - کنترل حساب ذخیره مالیات - کنترل حساب سایر ذخایر مانند آب و برق و گاز در پایان سال - کنترل مانده حساب بدهکاران و بستانکاران و اخذ تاییدیه - کنترل و تطبیق گزارش های مربوط به صورت معاملات فصلی - کنترل وضعیت معافیت ها اگر با اشخاص حقیقی سرو کار دارید - کنترل ثبت های مربوط به جاری شرکا در هنگام ورود و خروج وجه نقد - کنترل حساب سود انباشته و یا زیان سنواتی موسسه حسابداری حسابداران تراز محور 88705994 -021 فکس:89775554-021 09129497458 09120570744


46