شرکت حسابداری حسابداران تراز محور| موسسه حسابداری | امور مربوط به ثبت شرکت
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
نقشه سایت
 

جهت ثبت شرکت باید سن قانونی اعضا بالای 18 سال باشد که اگر از این شرایط سنی کمتر باشد به عنوان سهامدار معرفی می شود و هیچ سمتی در شرکت ندارد.و از صد ردصد سهام حداقل یک سهم به سهامدار تعلق میگیرد و کسی در شرکت دارای حق امضا است که از نظر قانونی و سمتی در شرکت شرایط مناسب داشته باشد.

مدارک مورد نیاز برای تنظیم صورتجلسه در شرکتهای سهامی خاص:

کپی اگهی یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 
۲-کپی اگهی یا روزنامه رسمی تغییرات شرکت
 
۳-دادن اخرین لیست سهامداران شرکت
 
۴-کپی مدارک شناسایی کلیه سهامداران و هیئت مدیره و بازرسین در شرکت
 
۵-کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی سهامداران یا هیئت مدیره و بازرسین جدید که وارد شرکت میشوند
 
۶-کامل کردن فرم اطلاعات مورد نیاز
 
 
243


بازديد : 243