شرکت حسابداری |حسابداران تراز محور| موسسه حسابداری |
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
نقشه سایت
 

لیست توابع مالی اکسل به شرح زیر میباشد:
 
تابع SLN محاسبه هزینه استهلاک به روش خط مستقیم
 
تابع SYD  محاسبه هزینه استهلاک به روش مجموع سنوات
 
تابع DB محاسبه هزینه استهلاک نزولی در مدت معین. 
 
تابع DDB محاسبه هزینه استهلاک به روش نزولی مضاعف در مدت معین
 
تابع VDB محاسبه دوره خاص هزینه استهلاک به روش نزولی
 
تابع FV محاسبه ارزش آتی (آینده) سرمایه گذاریها
 
تابع PV محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری (اقساط مساوی)
 
تابع NPVمحاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری
 
تابع XNPV محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری بر حسب تاریخ
 
تابع PMT محاسبه اقساط وام
 
تابع PPMT محاسبه اقساط مربوط به اصل وام
 
 تابع IPMT محاسبه اقساط مربوط به بهره
 
تابع Nper محاسبه تعداد دوره های مورد نیاز برای سرمایه گذاری
 
تابع Rate محاسبه نرخ بهره
 
تابع IRR محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری
 
تابع XIRR محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری بر حسب تاریخ
 
تابع MIRR محاسبه نرخ داخلی کارکرد سرمایه
 
تابع ACCRINT  محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه از زمان صدور تا بازخرید اوراق
 
 


11761
لیست توابع مالی اکسل
لیست توابع مالی اکسل
جدیدترین خبرها
جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران قانون کار در سال 98
جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران قانون کار در سال 98

حداقل دستمزد کارگران در سال 1398 نسبت به سال قبل حدود 36.5٪ افزایش یافت.
 

نحوه رفع ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی اعلام شد.
نحوه رفع ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی اعلام شد.

نحوه رفع ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی اعلام شد. 

- حق مسکن کارگران ۱۰۰هزار تومان شد
- حق مسکن کارگران ۱۰۰هزار تومان شد

 حق مسکن کارگران ۱۰۰هزار تومان شد

 امروز دوشنبه 1 بهمن ۱۳۹۷
امروز دوشنبه 1 بهمن ۱۳۹۷

 

  •  مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی :