شرکت حسابداری |حسابداران تراز محور| موسسه حسابداری |
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
نقشه سایت
 

ممیزان مالیاتی حق رد بدون ضابطه دفاتر قانونی را ندارند
 قاضي بخشي محبي معاون دادستان مشهد مرکز استان در جمع مدیران و ممیزان اداره کل دارایی:
پس از دستور رييس كل دادگستري در جهت اجراي صحيح قانون و در اجراي دستورالعمل دادستان مقرر شد مميزان سازمان امور مالياتي در صورت رد بدون ضابطه دفاتر قانوني با اعلام متقاضي به دادسرا احضار شوند.
مميزان سازمان امور مالياتي بازوان أجراي عدالت مالياتي هستند و برابر ماده٢٣٧ قانون مالياتها مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. قانون مالياتهاي مستقيم قانوني دو طرفه است؛ نحوه تشخيص ماليات بايد شفاف بوده ودر صورت درخواست مودي حتي مي‌بايست جزئیات گزارش دقيقا توضيح داده شود.
نهاد هاي نظارتي مانند دادستاني مالياتي تكليف نظارت بر اجراي عدالت مالياتي در خصوص مودیان و مميزان را دارد و نبايد اين باور در ميان موديان ايجاد شود كه نهاد نظارتي مذكور صرفا رسيدگي به تخلفات موديان را وظيفه خود ميداند و به بدنبال آن مميزان تصور نكنند فقط در خصوص يك قسمت پاسخگو هستند. مميزان هم در برابر حقوق دولت و بيت المال پاسخ گو هستند و هم بايد در برابر حقوق عامه و حق الناس پاسخگو باشند.
سازمان امور مالياتي بايد تلاش كند موديان جديد و زير پله اي كه تا كنون فاقد پرونده مالياتي بوده اند و تعداد انها كم هم نيست را بيابد تا از اين طريق ضمن اجراي عدالت مالياتي افزايش درامدهاي قانوني دولت را هم شاهد باشيم. نبايد موديان با سابقه دچار اين شائبه شوند كه سازمان امور مالياتي اهداف درآمدي خود را طريق افزايش ماليات موديان قديمي محقق مي‌كند بويژه آنکه با ركود در فضاي كسب و كار نیز مواجه هستيم. 
چنانچه نياز به بازرسي و كنترل دفاتر ، اسناد ومدارك مؤديان ﺑﺎشد صرفا با مجوز مراجع قضايي وبا عضويت نماينده دادستان، هياتي به محل اقامت يا فعاليت مودي يا نگهداري اسناد ومدارك برای بررسی موضوع ارسال خواهد شد.
 


225
ممیزان مالیاتی حق رد بدون ضابطه دفاتر قانونی را ندارند
ممیزان مالیاتی حق رد بدون ضابطه دفاتر قانونی را ندارند
جدیدترین خبرها
استخدام موسسه حسابداران تراز محور
استخدام موسسه حسابداران تراز محور

 استخدام حسابدار با تجربه

مودیان مالیاتی بدانند
مودیان مالیاتی بدانند

 مواردی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم ، برخی مودیان مکلف به کسر و پرداخت مالیات ( حسب مورد ) خواهند بود

مالیات حقوق کارکنان مشخص و تصویب شد
مالیات حقوق کارکنان مشخص و تصویب شد

 به گزارش خبرگزاری خانه‌ی ملت، براساس بند (الف) تبصره 6 لایحه مذکور،  سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1397 سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون (276.000.000) ریال تعیین می‌شود.