حسابداران تراز محور

12 /11 /1396
مدیر سایت
سوالات مالیاتی و حسابداری
11788

تفاوت ابلاغ قانونی با ابلاغ واقعی چیست ؟
 این ابلاغ درمحل سکونت یا محل کاربه مودی، بستگان ،مستخدمین...افرادی که رابطه ،استخدامی داشته باشندوحقوق بگیرباشندمنظوراست.

 نکته مهم..فردی که اوراق به وی تحویل داده میشودبایددارای یک ممیزی وتشخیص دهدکه برگه دارای اهمیت است .
 
 ابلاغ قانونی.....
 
 هرگاه مامورمالیاتی مراجعه کردوامتناع انجام شد یا کسی حضورنداشت الصاق انجام میگیردکه به این نوع ابلاغ نوع قانونی گویند.
 
 درمورداشخاص حقوقی ابلاغ به مدیران وصاحبان امضا اگرحضورنداشتندبه مستخدمین یا کارکنان شرکت وبستگان موضوعیت ندارد.
 
 
 
تفاوت :
 
درابلاغ قانونی اگرمودی ظرف ۳۰ روزمراجعه نکندبرگه مالیات قطعی نمیشودوحق مودی ازبین نمیرود‌.
 
 ابلاغ واقعی اگرمودی ظرف ۳۰ روزمراجعه نکنداین برگه قطعی میشود.
 
مودیان توجه کنند ابلاغهایی که با پیامک یا تلفنی انجام میگیردضمانت اجرایی ندارد.
 
ابلاغها تماما درمحل فعالیت قانونی شرکت انجام میگیرد واقامتگاه قانونی ومودیانی که محل اقامتگاه قانونی انان تغییرکرده حتما بایدطی نامه ای به سازمان اطلاع رسانی صورت گیردکه برگه های ابلاغ به اقامتگاه جدید ارسال شود.
 
 ابلاغها اگرتوسط....
 مامورمالیاتی انجام شدبایکبارمراجعه تحویل یا الصاق میکند.
 مامورپست... دومرحله ای است اگرمامورپست مراجعه وامتناع شد این هم ابلاغ قانونی است وگاهی مامورمراجعه میکندوکسی درمرحل حاضرنیست این ماموردربرگه مینویسددراین تاریخ مراجعه کردم حضورنداشتندوبرگه رالصاق میکندبعداز۱۵ روزدوباره مامورمراجعه میکند.این برگه راامضا والصاق میکند.
 
 
 پس مامورمالیاتی یکبارمراجعه ومامورپست ابلاغ ان دردو مرحله انجام میشود.
 
مودیان توجه کنند.اعتراض به نحوه ابلاغ  درهیات ۲۱۶ مطرح میشود.
 
 
 
 
موسسه حسابداری حسابداران تراز محور
88705994 -021     فکس:89775554-021
 09129497458           09120570744  
برچسب ها:
چرا شرکت حسابداری حسابداران تراز محور؟

حسابداران تراز محور با جمعی از متخصصین خبره حسابداری و مالیاتی و با سالها تجربه راهکارهای سریع و مفیدی را جهت رفع مشکلات مالی و مالیاتی کارفرمایان گرامی پیشنهاد خواهد نمود . ما بر این باوریم که داشتن یک سیستم مالی منظم میتواند از هدر رفت منابع موسسات به طور چشمگیری جلوگیری نماید و عنصر مهمی در پیشرفت یک شرکت باشد .جهت مشاوره رایگان با مشاورین مالی و مالیاتی با شرکت حسابداری حسابداران تراز محور تماس حاصل فرمایید.

تماس از طریق واتساپ