حسابداران تراز محور

09 /08 /1399
مدیر سایت
اخبار جدید
1244

اشتباهات ریاضی و محاسباتی

اشتباهات ریاضی و محاسباتی
برای روشن شدن موضوع فرض کنید شرکت زرین در ابتدای سال ۱۳x۱ ماشین آلاتی را به مبلغ ۵،۱۰۰،۰۰۰ ریال خریداری می کند. عمر مفید ماشین آلات ۵ سال و ارزش باقیمانده آن صفر ریال برآورد شده است.
حسابدار شرکت طی سال ۱۳x۴ متوجه می شود که هزینه استهلاک هر سال ۱۰،۲۰۰،۰۰۰ ریال ثبت شده است. 
نحوه محاسبه تعدیلات انباشته اصلاح اشتباه به شرح زیر می باشد:
 
هزینه استهلاک سالانه (صحیح)
 
۵،۱۰۰،۰۰۰ ÷ ۵ = ۱،۰۲۰،۰۰۰
 
 
استهلاک انباشته تا ابتدای سال ۱۳x۴ (صحیح)
 
۱،۰۲۰،۰۰۰ × ۳ = ۳،۰۶۰،۰۰۰
 
 
استهلاک انباشته تا ابتدای سال ۱۳x۴ طبق دفاتر (اشتباه)
 
۱۰،۰۲۰،۰۰۰ × ۳ = ۳۰،۶۰۰،۰۰۰
 
 
تعدیلات انباشته اصلاح اشتباه
 
۳۰،۶۰۰،۰۰۰ - ۳،۰۶۰،۰۰۰ = ۲۷،۵۴۰،۰۰۰ 
 
 
ثبت اصلاحی این اشتباه در سال کشف اشتباه با صرفنظر از آثار مالیاتی آن به شرح زیر می باشد:
 
 
استهلاک انباشته ماشین آلات (بد) ۲۷،۵۴۰،۰۰۰
 
                            سود انباشته(بس) ۲۷،۵۴۰،۰۰۰
 
 
مانده حساب استهلاک انباشته در دفتر کل پس از اصلاح اشتباه و قبل از ثبت هزینه استهلاک سال ۱۳x۴ به شرح زیر است:
 
 
اصلاح اشتباه در سال X4
 
۲۷،۵۴۰،۰۰۰ 
 
هزینه استهلاک سال X1
 
۱۰،۲۰۰،۰۰۰
 
هزینه استهلاک سال X2
 
۱۰،۲۰۰،۰۰۰
 
هزینه استهلاک سال X3
 
۱۰،۲۰۰،۰۰۰
 
جمع کل هزینه استهلاک ۳ سال :
 
۳۰،۶۰۰،۰۰۰
 
در نتیجه:
 
۳۰،۶۰۰،۰۰۰ - ۲۷،۵۴۰،۰۰۰ = ۳،۰۶۰،۰۰۰
 
مانده: ۳،۰۶۰،۰۰۰
 
تعدیلات انباشته اصلاح اشتباه به مبلغ ۲۷،۵۴۰،۰۰ ریال در قالب افزایش در مانده ابتدای دوره سود انباشته سال ۱۳x۴ و در صورت سود و زیان جامع به عنوان آخرین قلم انعکاس می یابد، ضمن آنکه صورتهای مالی سالهای قبل که در دوره جاری به صورت مقایسه ای ارائه می شوند، باید از بابت این اشتباه، اصلاح ( ارائه مجدد) شوند.
توجه داشته باشید که در سالهای ۱۳x۴ و ۱۳x۵ هزینه استهلاک به مبلغ صحیح آن (۱.۰۲۰.۰۰۰ ریال) در حسابها منظور می گردد.
 
موسسه حسابداری حسابداران تراز محور

09129497458     تلفن:88705994-021
دانلود فایل پیوست
برچسب:
چرا شرکت حسابداری حسابداران تراز محور؟

حسابداران تراز محور با جمعی از متخصصین خبره حسابداری و مالیاتی و با سالها تجربه راهکارهای سریع و مفیدی را جهت رفع مشکلات مالی و مالیاتی کارفرمایان گرامی پیشنهاد خواهد نمود . ما بر این باوریم که داشتن یک سیستم مالی منظم میتواند از هدر رفت منابع موسسات به طور چشمگیری جلوگیری نماید و عنصر مهمی در پیشرفت یک شرکت باشد .جهت مشاوره رایگان با مشاورین مالی و مالیاتی با شرکت حسابداری حسابداران تراز محور تماس حاصل فرمایید.

تماس از طریق واتساپ