حسابداران تراز محور

21 /12 /1300
مدیر سایت
اخبار جدید
373

حداقل حقوق و مزایای اداره کار سال ۱۴۰۱

حداقل حقوق و مزایای اداره کار سال ۱۴۰۱

 مبلغ برای کارگران بدون سابقه

شرح ماه ۳۰ روز ماه ۳۱ روز
حقوق پایه (ساعتی) ۱۹۰.۰۷۵ ۱۹۰.۰۷۵
حقوق پایه (روزانه) ۱.۳۹۳.۲۵۰ ۱.۳۹۳.۲۵۰
حقوق پایه (ماهانه) ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ ۴۳.۱۹۰.۷۵۰
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) ۸.۵۰۰.۰۰۰ ۸.۵۰۰.۰۰۰
حق مسکن ۶.۵۰۰.۰۰۰ ۶.۵۰۰.۰۰۰
پایه سنوات ۰ ۰
حق اولاد برای هر فرزند ۴.۱۷۹.۷۵۰ ۴.۱۷۹.۷۵۰
حق بیمه سهم کارگر ۳.۹۷۵.۸۲۵ ۴.۰۷۳.۳۵۳
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه ۵۲.۸۲۱.۶۷۵ ۵۴.۱۱۷.۳۹۸
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه ۵۷.۰۰۱.۴۲۵ ۵۸.۲۹۷.۱۴۸
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه ۶۱.۱۸۱.۱۷۵ ۶۲.۴۷۶.۸۹۸
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری ۲۶۶.۱۰۵ ۲۶۶.۱۰۵
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%) ۴.۱۷۹.۷۵۰ ۴.۳۱۹.۰۷۵
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) ۶.۲۶۹.۶۲۵ ۶.۴۷۸.۶۱۳
فوق‌العاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%) ۹.۴۰۴.۴۳۸ ۹.۷۱۷.۹۱۹

مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه

شرح

ماه ۳۰ روز ماه ۳۱ روز
حقوق پایه (ساعتی) ۱۹۰.۰۷۵ ۱۹۰.۰۷۵
حقوق پایه (روزانه) ۱.۳۹۳.۲۵۰ ۱.۳۹۳.۲۵۰
حقوق پایه (ماهانه) ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ ۴۳.۱۹۰.۷۵۰
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) ۸.۵۰۰.۰۰۰ ۸.۵۰۰.۰۰۰
حق مسکن ۶.۵۰۰.۰۰۰ ۶.۵۰۰.۰۰۰
پایه سنوات ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۲.۱۷۰.۰۰۰
حق اولاد برای هر فرزند ۴.۱۷۹.۷۵۰ ۴.۱۷۹.۷۵۰
حق بیمه سهم کارگر ۴.۱۲۲.۸۲۵ ۴.۲۲۵.۲۵۳
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه ۵۴.۷۷۴.۶۷۵ ۵۶.۱۳۵.۴۹۸
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه ۵۸.۹۵۴.۴۲۵ ۶۰.۳۱۵.۲۴۸
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه ۶۳.۱۳۴.۱۷۵ ۶۴.۴۹۴.۹۹۸
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری ۲۷۹.۴۷۵ ۲۷۹.۴۷۵
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%) ۴.۳۸۹.۷۵۰ ۴.۵۳۶.۰۷۵
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) ۶.۵۸۴.۶۲۵ ۶.۸۰۴.۱۱۳
فوق‌العاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%) ۹.۸۷۶.۹۳۸ ۱۰.۲۰۶.۱۶۹

 

جدول کامل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱

ردیف عنوان مبلغ
۱ حداقل مزد ۱۴۰۱ قانون کار (روزانه) ۱.۳۹۳.۲۵۰
۲ حداقل حقوق ۱۴۰۱ قانون کار (ماهانه) ۴۱.۷۹۷.۴۹۱
۳ میزان افزایش سایر سطوح مزدی ۱۴۰۱ ۱۷۱.۷۲۲+۳۸٪
۴ پایه سنوات ۱۴۰۱ (مزد پایه) ۷۰.۰۰۰
۵ بن کارگری ۱۴۰۱ (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار) ۸.۵۰۰.۰۰۰
۶ حق مسکن ۱۴۰۱ (کمک هزینه مسکن) ۶.۵۰۰.۰۰۰
۷ حق اولاد برای ۱ فرزند (کمک هزینه عائله مندی) ۴.۱۷۹.۷۴۹
۸ حق اولاد برای ۲ فرزند (کمک هزینه عائله مندی) ۸.۳۵۹.۴۹۸
۹ حق اولاد برای ۳ فرزند (کمک هزینه عائله مندی) ۱۲.۵۳۹.۲۴۷
۱۰ مزد ساعتی ۱۴۰۱ (هر ساعت کار عادی) ۱۹۰.۰۷۵
۱۱ فوق العاده مزد ساعتی اضافه کاری ۱۴۰۱ ۲۶۶.۱۰۵
۱۲ فوق العاده مزد ساعتی شب کاری ۱۴۰۱ ۶۶.۵۲۶
۱۳ فوق العاده مزد هر روز جمعه کاری ۱۴۰۱ ۵۵۷.۳۰۰
۱۴ فوق العاده نوبت کاری صبح- عضر-شب ۱۴۰۱ معادل ۱۵٪ حقوق ماهانه ۱۴۰۱ (حق شیفت) ۶.۲۶۹.۶۲۵
۱۵ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۱ معادل ۱۰٪ حقوق ماهانه ۱۴۰۱ (حق شیفت) ۴.۱۷۹.۷۵۰
۱۶ فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر-شب ۱۴۰۱ معادل ۲۲.۵٪ حقوق ماهانه ۱۴۰۱ (حق شیفت) ۹.۴۰۴.۴۳۷
۱۷ عیدی و پاداش ۱۴۰۱ برای هر ماه ۶.۹۶۶.۲۵۰
۱۸ سنوات (پایان‌کار) ۱۴۰۱ برای هر ماه ۳.۴۸۳.۱۲۵
۱۹ مانده مرخصی ۱۴۰۱ برای هر ماه ۱.۸۹۳.۲۵۰

 

 

برچسب:
چرا شرکت حسابداری حسابداران تراز محور؟

حسابداران تراز محور با جمعی از متخصصین خبره حسابداری و مالیاتی و با سالها تجربه راهکارهای سریع و مفیدی را جهت رفع مشکلات مالی و مالیاتی کارفرمایان گرامی پیشنهاد خواهد نمود . ما بر این باوریم که داشتن یک سیستم مالی منظم میتواند از هدر رفت منابع موسسات به طور چشمگیری جلوگیری نماید و عنصر مهمی در پیشرفت یک شرکت باشد .جهت مشاوره رایگان با مشاورین مالی و مالیاتی با شرکت حسابداری حسابداران تراز محور تماس حاصل فرمایید.

تماس از طریق واتساپ