حسابداران تراز محور

03 /11 /1395
مدیر سایت
بخشنامه های جدید مالیاتی
367

بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و انواع خوردوهاي وارداتي
در اجراي مواد 42 و 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 ، بدينوسيله لوح فشرده (CD) حاوي بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي که مبناي محاسبه ماليات و عوارض موضوع مواد ذکرشده و همچنين حق ­الثبت موضوع ماده 123 اصلاحي قانون ثبت قرار مي­ گيرد، به شرح جداول؛ 1-بهاي فروش مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال خودروهاي توليد داخل 2-مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال خودروهاي وارداتي 3-بهاي فروش مبناي محاسبه ماليات و عوارض شماره­ گذاري و عوارض ساليانه خودروهاي توليد داخل 4-مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات و عوارض شماره­ گذاري و عوارض ساليانه خودروهاي وارداتي، با رعايت نکات ذيل(جهت اجرا در سال 1396 براي خودروهاي توليد و مونتاژ داخل و سال 2017 ميلادي براي خودروهاي وارداتي) ارسال مي­ گردد:
 
الف)باتوجه به تبصره(1) ماده123 اصلاحي قانون ثبت ( موضوع ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/08/1384) مبناي وصول حق­ الثبت درمورد انواع خودروهاي سبک و سنگين اعم از سواري و غيرسواري توليد داخل يا وارداتي حسب مورد مأخذ محاسبه ماليات نقل و انتقال بادرنظرگرفتن تقليل مصرح در ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود.
 
ب)ماليات، عوارض و حق­ الثبت ساير انواع خودروهاي خاص و خدماتي که لوازم و تجهيزاتي از قبيل جرثقيل،بالابر،بونکرميکسر و ... بر روي آنها نصب شده است، بر اساس بهاي فروش و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي تعيين ­شده براي خودروهاي مربوط، با توجه به نوع، تيپ، مدل و شاسي آن، از رديف­ هاي مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
 
ج) در اجراي تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قيمت فروش انواع خودروهاي توليد يا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي که حسب مورد بعد از تاريخ مقرر در تبصره مذکور توليد و يا به کشور واردمي ­شوند توسط دفترفني و اعتراضات مؤديان ماليات بر ارزش افزوده اين سازمان اعلام مي­ گردد.
 
همچنين از آنجائيکه ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول 3 و 4 ( مربوط به ماليات و عوارض شماره­ گذاري انواع خودرو سواري و وانت دوکابين) مطابق ارزش ­هاي مندرج در جداول 1 و 2 (مربوط به ماليات نقل و انتقال انواع خودرو) مي­ باشد مقتضي است براي اخذ ماليات و عوارض شماره­ گذاري خودروهايي که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش مي­ باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.
 
سيدکامل تقوي نژاد
 
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
 
 

موسسه حسابداری حسابداران تراز محور

44499464 -021     فکس:89775554-021

۰۹۱۲۹۴۹۷۴۵۸

دانلود فایل بخشنامه
برچسب ها:
چرا شرکت حسابداری حسابداران تراز محور؟

حسابداران تراز محور با جمعی از متخصصین خبره حسابداری و مالیاتی و با سالها تجربه راهکارهای سریع و مفیدی را جهت رفع مشکلات مالی و مالیاتی کارفرمایان گرامی پیشنهاد خواهد نمود . ما بر این باوریم که داشتن یک سیستم مالی منظم میتواند از هدر رفت منابع موسسات به طور چشمگیری جلوگیری نماید و عنصر مهمی در پیشرفت یک شرکت باشد .جهت مشاوره رایگان با مشاورین مالی و مالیاتی با شرکت حسابداری حسابداران تراز محور تماس حاصل فرمایید.

تماس از طریق واتساپ