حسابداران تراز محور

08 /12 /1395
مدیر سایت
بخشنامه های جدید مالیاتی
396

بخشنامه 23359 عیدی و پاداش کارکنان در سال 95
بخشنامه 23359 مورخ 1395/11/25
عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار(بخش خصوصی و دولتی) در سال 1395
احتراما، نحوه پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران مشمول قانون کار در دو بخش خصوصی و دولتی به شرح زیر اعلام می گردد:
الف:مشمولین قانون کار در هر کارگاههای بخش خصوصی:
1.    برابر با ماده واحده مصوب 6/12/70 مجلس شورای اسلامی کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار(بخش خصوصی)مکلف اند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل 60 از آخرین مزد(کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند.مزد مبنا و در کارگاههای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مزد ثابت) به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. براین اساس حداقل پرداختی به هر یک از کارگران معادل 60 روز حداقل مزد قانونی به میزان 16243320ریال (شانزده میلیون و دویست و چهل و سه هزار و سیصد و بیست ریال) و حداکثر پرداختی از این بابت معادل 90 روز حداقل مزد قانونی (حداقل مزد قانونی مصوب شورای عالی کار) به میزان 24364980 (بیست و چهار میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار و نهصد و هشتاد ریال) خواهد بود.
2.    مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کارکرد دارند باید با ماخذ 60 روز مزد مورد اشاره به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع بند یک این بخشنامه تجاوز نماید.
3.    در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می نمایند عرف کارگاه در پرداخت عیدی و پاداش معتبر خواهد بود.
4.    برابر با بخش نامه شماره 229300 مورخ 22/12/1394 شورای عالی کار حداقل دستمزد قانونی کارگران در سال 1395 روزانه 270722 ریال (دویست و هفتاد هزار و هفتصد و بیست و دو ریال )تعیین و اعلام شده است.
5.    رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار می باشد.
ب: مشمولین قانون کار در دستگاههای دولتی
برابر با ماده یک واحد مصوب 20/1/74 مجلس محترم شورای اسلامی و بر اساس مصوب شماره 142059/052977 مورخ 14/11/1395 هیات محترم وزیران و رای شماره 429-428 مورخ 5/10/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،میزان عیدی و پاداش پایان سال 1395 کارگران مشمول قانون کار در دستگاههای دولتی مبلغ 7705000 (هفت میلیون و هفتصد و پنج هزار ریال) می باشد.

 

موسسه حسابداری حسابداران تراز محور

44499464 -021     فکس:89775554-021

۰۹۱۲۹۴۹۷۴۵۸

 


دانلود فایل بخشنامه
برچسب ها:
چرا شرکت حسابداری حسابداران تراز محور؟

حسابداران تراز محور با جمعی از متخصصین خبره حسابداری و مالیاتی و با سالها تجربه راهکارهای سریع و مفیدی را جهت رفع مشکلات مالی و مالیاتی کارفرمایان گرامی پیشنهاد خواهد نمود . ما بر این باوریم که داشتن یک سیستم مالی منظم میتواند از هدر رفت منابع موسسات به طور چشمگیری جلوگیری نماید و عنصر مهمی در پیشرفت یک شرکت باشد .جهت مشاوره رایگان با مشاورین مالی و مالیاتی با شرکت حسابداری حسابداران تراز محور تماس حاصل فرمایید.

تماس از طریق واتساپ