حسابداران تراز محور

10 /03 /1396
مدیر سایت
مقالات حسابداری
2501

نمونه دستورالعمل انبارگردانی

نمونه دستورالعمل انبارگردانی


 نمونه دستورالعمل انبارگردانی
 نمونه برنامه انبارگردانی
(این برنامه جهت ارائه نمونه است و اشخاص باید با در نظر گرفتن اصول انبارگردانی و وضعیت موجودی مواد و کالای خود نسبت به برنامه انبارگردانی خود اقدام نمایند)
 
شرکت حسابداری تراز محور
 دستورالعمل انبارگردانی
 پایان سال مالی…………
 
به منظور انجام صحیح و نظام مند عملیات انبارگردانی پایان سال مالی ……………… دستورالعمل انبارگردانی به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد. این عملیات از تاریخ ……………………. آغاز و در مورخ …………………. به پایان خواهد رسید عملیات مذکور با رعایت ضوابط ذیل انجام خواهد شد:
 
۱-محدوده شمارش
 عملیات شمارش شامل موارد ذیل می شود:
 ۱-۱-شمارش موجودی مواد اولیه و کار در جریان ساخت (واقع درانبار ………….. به نشانی …………………………..)
 ۲-۱- شمارش موجودی …………………….. (واقع درانبار ………….. به نشانی …………………………..)
 ۳-۱- شمارش موجودی قطعات و سایر موجودیها (واقع درانبار ………….. به نشانی …………………………..)
۲-وظایف و مسئولیتها
 ۱-۲- هماهنگ کننده: نظارت کلی و سرپرستی شمارش برعهده هماهنگ کننده است وظایف هماهنگ کننده به شرح ذیل می باشد:
 ۱-۱-۲- نظارت کلی به نحوه اجرای عملیات انبارگردانی
 ۲-۱-۲- کنترل چیده شدن اقلام موجود در انبار به صورت قابل شمارش و اطمینان از اینکه هرنوع موجودی حدالامکان در یک محل نگهداری می شود.
 ۳-۱-۲- کنترل تفکیک شدن موجودی کالای امانی از سایر اقلام موجودی
 ۴-۱-۲- کنترل تفکیک شدن موجودی اسقاط از سایر اقلام موجودی
 ۵-۱-۲- کنترل برچسبهای نصب شده بر روی کالای موجود در انبار
 ۶-۱-۲- کنترل مکفی بودن وسایل و ابزار سنجش لازم جهت شمارش
 ۷-۱-۲- تهیه لیستهای شمارش و تحویل لیستها به سرپرست شمارش
 ۸-۱-۲- دریافت اوراق شمارش ثبت شده از سرپرست شمارش و نظارت بر ثبت شمارش در سیستم مکانیزه و تهیه لیست مغایر
 ۹-۱-۲- بررسی و پیگیری مغایرات
 
۲-۲- سرپرست شمارش: سرپرست شمارش هدایت کلی گروههای شمارش را برعهده دارد و وظایف وی به شرح زیر می باشد:
 ۱-۲-۲- هماهنگ کردن عملیات شمارش گروههای شمارش
 ۲-۲-۲- نظارت کلی بر انجام عملیات شمارش توسط گروههای شمارش
 ۳-۲-۲- کنترل ورود و خروج اقلام در ضمن شمارش
 ۴-۲-۲- دریافت برگه های شمارش از هماهنگ کننده و ارائه آن به گروههای شمارش
 ۵-۲-۲- تقسیم برگه های شمارش بین گروههای شمارش و تعیین محدوده شمارش هر گروه
 ۶-۲-۲- پاسخگویی به مسائل و مشکلات گروههای شمارش و گزارش نارسائیها به هماهنگ کننده
 ۷-۲-۲- جمع آوری و تنظیم برگه های شمارش بعد از انجام هر مرحله و تسلیم آن به هماهنگ کننده
۳-۲- گروههای شمارش: شمارش توسط …….. گروه مرکب از یک نفر مسوول و یک نفر شمارشگر انجام خواهد شد.
 ۱-۳-۲- مسوول گروه شمارش: وظیفه مسوول گروه شمارش نظارت بر شمارش صحیح شمارشگر و ثبت شمارش در اوراق مربوط می باشد.
 ۲-۳-۲- شمارشگر: وظیفه شمارشگر شمارش اقلام موجودی می باشد.
 
۳- روش انجام کار
 شمارش در دو نوبت به ترتیب ذیل انجام خواهد شد:
 ۱-۳-برگه های شمارش مطابق نمونه پیوست با استفاده از سیستم مکانیزه توسط هماهنگ کننده تهیه و در اختیار سرپرست شمارش قرار خواهد گرفت.
 ۲-۳- قبل از آغاز عملیات شمارش آخرین شماره سریال رسید، حواله و برگشتی توسط هماهنگ کننده طی صورتجلسه ای ثبت و به امضای هماهنگ کننده ، مسئول شمارش و مسئول انبار خواهد رسید خواهد شد.
 ۳-۳- اوراق شمارش بنا به صلاحدید سرپرست شمارش بین گروههای شمارش تقسیم خواهد شد.
 ۴-۳- به منظور جلوگیری از شمارش مجدد با عدم شمارش برخی از اقلام نواحی شمارش با نظارت سرپرست شمارش بین گروههای شمارش تقسیم خواهد شد و عملیات شمارش توسط هرگروه به ترتیب از محل مشخصی شروع شده و اقلام شمارش شده بنا به تشخیص سرپرست شمارش به وسیله رنگ یا ماژیک علامت گذاری خواهند شد.
 ۵-۳- در طول مدت شمارش هرگونه ورود و خروج در صورت ضرورت فقط با نظر سرپرست شمارش و امضای برگه های ورود و خروج توسط هماهنگ کننده و با تایید نماینده حسابرسان حسابداری دات کام مستقر در شرکت انجام خواهد شد.
 ۶-۳- پس از انجام شمارش برگه های شمارش توسط سرپرست شمارش جمع آوری و به هماهنگ کننده تسلیم می گردد و با نظارت وی شمارش در سیستم مکانیزه ثبت خواهد شد. در نهایت سیستم مکانیزه با مقایسه شمارش و کارتهای انبار لیست مغایرت شمارش اول را ارائه خواهد کرد.
 ۷-۳- در شمارش دوم تنها اقلامی که موجودی آنها طی شمارش اول دارای مغایرت بوده مجددا شمارش خواهد شد، پس از شمارش دوم لیستهای شمارش مجددا در رایانه ثبت و با مقایسه شمارش و کارتهای انبار صورت مغایرت نهایی تهیه خواهد شد.
 ۴- زمانبندی و معرفی مسوولان
 مسوولان انجام انبارگردانی افراد ذیل می باشند:
 ۱-هماهنگ کننده: ………………..
 ۲-سرپرست شمارش: …………….
 ۳-گروههای شمارش به شرح ذیل:
 
ردیف               شرح مسوول                    شمارشگر
 ۱                       گروه ۱
 ۲                      گروه ۲
 
 
 

موسسه حسابداری حسابداران تراز محور

44499464 -021     فکس:89775554-021

09129497458           09120570744
برچسب ها:
چرا شرکت حسابداری حسابداران تراز محور؟

حسابداران تراز محور با جمعی از متخصصین خبره حسابداری و مالیاتی و با سالها تجربه راهکارهای سریع و مفیدی را جهت رفع مشکلات مالی و مالیاتی کارفرمایان گرامی پیشنهاد خواهد نمود . ما بر این باوریم که داشتن یک سیستم مالی منظم میتواند از هدر رفت منابع موسسات به طور چشمگیری جلوگیری نماید و عنصر مهمی در پیشرفت یک شرکت باشد .جهت مشاوره رایگان با مشاورین مالی و مالیاتی با شرکت حسابداری حسابداران تراز محور تماس حاصل فرمایید.

تماس از طریق واتساپ