حسابداران تراز محور

13 /03 /1396
مدیر سایت
سوالات مالیاتی و حسابداری
7885

اسناد پرداختی چیست؟
اسناد پرداختنی چیست؟
تعریف اسناد پرداختنی و ماهیت آن:
 
به تعهدات ایجاد شده برای یک مؤسسه در قبال اخذ وجه نقد و یا دریافت کالا یا خدمات بدهی می گویند . پرداخت بدهی می تواند نقدی، با انتقال دارایی ها و یا انجام خدمات تسویه گردد. برخی از بدهی ها عبارت اند از:
اسناد پرداختنی: اسناد تجاری که از سوی مؤسسه به واسطۀ دریافت کالا یا خدمات صادر شده است.
حساب های پرداختنی: بدهی های مؤسسه به دیگران بابت خرید نسیه دارایی یا دریافت خدمات ازدیگران که ایجاد شده است.
 
وام پرداختنی: میزان بدهی مؤسسه بابت استقراض منابع مالی از اشخاص حقیقی یا حقوقی )بانک ها ومؤسسات اعتباری و …(
پیش دریافت ها: وجوهی که بابت ارائه خدمات یا کالا در آینده، از مشتریان دریافت شده است.
 
در زیر به تشریح اسناد پرداختنی می پردازیم.
 
اسناد پرداختنی به صورت ساده به چک های صادره از حساب بانکی افراد یا شرکت ها در وجه سایرین گفته می‎شود. پرداخت این اسناد می تواند به دلیل پیش پرداخت، پرداخت اجاره، پرداخت مالیات، خرید مواد و کالا انجام شود. ماهیت اسناد پرداختنی بستانکار می باشد.
 
اصطلاح حساب های پرداختنی به بدهی های ناشی از خرید کالا و خدمات ، در جریان عادی تجارت گفته می شود . که شامل ، خرید نسیه کالا ، مواد اولیه ، دارایی های ثابت و اثاثه اداری است .
 
بدهی های بهره دار نباید جزء حساب های پرداختنی طبقه بندی شود ، بلکه باید جداگانه و تحت عنوان های اوراق قرضه ، اسنادپرداختنی ، وام های با وثیقه یا قراردادهای اقساطی نشان داده شود .
 
 هدف از اسناد پرداختنی و موارد ثبت:
هدف از حساب :  این حساب میزان تعهدات شرکت که ناشی از خرید کالا و خدمات موضوع فعالیت اصلی شرکت می باشد را نشان می دهد.
 
   موارد ثبت :  بهنگام خرید کالا و خدمات مرتبط با فعالیت اصلی شرکت که انتظار می رود در چرخه عملیات عادی شرکت یا یک سال  هرکدام طولانی تر باشد تسویه گردد و همچنین تسویه این تعهدات از محل دارائیهای جاری این حساب مورد ثبت قرار میگیرد.
 
   اقلام مندرج و حسابهای متقابل
 
                   اقلام قابل درج در این حساب بشرح زیر میباشند :
بستانکار  :  مبالغ مربوط به خرید کالا و خدمات در این حساب بستانکار و حسابهای هزینه های خرید مواد و کالا و سایر هزینه های عملیاتی حسب مورد سایر حسابها بدهکار  می گردد.
 
                   بدهکار :  مبالغ پرداختی به فروشندگان کالا و خدمات در این حساب بدهکار و حساب موجودی نقد و یا حسب مورد سایر حسابها  بستانکار می گردد .
 
   سایر نکات :
 
۱-   حسابهای پرداختنی و دریافتنی قابل تهاتر با یکدیگر نمی باشند مگر اینکه مجوز قانونی و توجیه منطقی در این زمینه وجود داشته با شد.
 
۲-   حسابهای پرداختنی تجاری با پیش دریافتها تحت هیچ شرایطی نبایستی یک کاسه شوند زیرا حسابهای پرداختنی تجاری معرف تعهدات شرکت مبنی بر پرداخت وجه در سال مالی آتی است در صورتی که پیش دریافتها معرف تعهدات واحد تجاری مبنی بر تحویل کالا در سال مالی آتی می باشد.
 
۳-   در مواقعی ممکن است به دلیل عدم پرداخت به موقع پیش پرداخت رقم پیش پرداخت در بدهکار حساب پیش پرداختها و بستانکار حساب  حسابها و اسناد پرداختنی (خواه تجاری یا غیر تجاری ) منظور گردد این ثبت به هیچ وجه با اصول حسابداری منطبق نمی باشد و تورم دارائیها و بدهیها را به دنبال خواهد  داشت.
 
۴-   در صورتی که شرکت جهت انجام پیش پرداخت مبادرت به صدور چکهای مدت دار یا سایر اسناد پرداختنی بلند مدت نماید ثبت اینگونه اسناد نیز در حسابهای اسناد پرداختنی و پیش پرداختها صحیح نمی باشد در چنین حالتی بایستی ثبت انتظامی صادر و در سررسید اسناد ثبت انتظامی برگشت و ثبت پیش پرداخت انجام پذیرد.
 
۵-   حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ارزی بایستی در پایان هر سال مالی بر اساس نرخ رسمی ارز مربوطه تسعیر و سود و زیان حاصل در سر فصل اندوخته سود و زیان تسعیر نرخ ارز ثبت شود.
 
سایر بدهی ها :
 
علاوه برحساب های پرداختنی ، سایر اقلامی که به عنوان بدهی‌های جاری طبقه بندی می گردد ، عبارت است از :
 
۱-    کسور (قانونی) حقوق و دستمزد کارکنان ( مانند : مالیات های تکلیفی و بیمه سهم کارکنان )
 
۲-    مالیات فروش
 
۳-    حقوق و دستمزد مطالبه نشده
 
۴-    سپرده های مشتریان
 
۵-    هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده
 
۱- کسور قانونی حقوق و دستمزد کارکنان :
 
از مهم‌ترین نمونه‌های کسور حقوق و دستمزد ، حق بیمه سهم کارکنان و مالیات بر درآمد است . اگر چه مقامات دولتی فرم ویژه‌ای را برای ثبت و ضبط این اقلام تعیین نکرده‌اند ، اما نسبت به تهیه مدارک مربوط به مبالغ ثبت شده و مبالغ کسر شده ازحقوق و دستمزد کارکنان تأکید دارند . مالیات‌های کسر شده از کارکنان که در تاریخ ترازنامه هنوز به وزارت دارایی پرداخت نشده ، یک بدهی است که حسابرسان باید آن را بازبینی کنند . اغلب مبالغی بابت حق عضویت در اتحادیه‌ها ، امور خیریه ، طرح های بازنشستگی ، بیمه عمر و حوادث ، پس انداز و … نیز از حقوق و دستمزد کارکنان کسر می شود .
 
۲- مالیات فروش:
 
در بیشتر ایالات آمریکا ، واحدهای تجاری باید مالیات مقرر بر فروش کالاهای خود را از خریدار وصول کنند . اینگونه مالیات‌ها به عنوان هزینه واحد تجاری نمی باشد و خرده فروشان تنها به عنوان عامل وصول مالیات عمل می کنند . مادامی که این مالیات های وصول شده به مقامات مالیاتی کشور تحویل نشده است ، یک بدهی جاری واحد تجاری می باشد .
 
۳– حقوق و دستمزد مطالبه نشده :
 
حقوق و دستمزد مطالبه نشده ماهیتاً سوء استفاده پذیر است . از این رو حسابرسان باید نسبت به کفایت سیستم کنترل داخلی حقوق و دستمزد مطالبه نشده توجه ویژه داشته باشند . حسابرسان حساب حقوق و دستمزد مطالبه نشده را به دو منظور رسیدگی می کنند :
 
·       مانده بستانکار این حساب معرف تمام حقوق و دستمزد مطالبه نشده در هر نوبت پرداخت است .
 
·       اقلام بدهکار این حساب نشانه تنها پرداخت های مجاز به کارکنان ، پرداخت به صندوق دولت طبق مقررات یا برگشت مبالغ به حساب وجوه نقد عمومی شرکت است .
 
۴- سپرده های مشتریان :
 
بسیاری از مؤسسات خدمات عمومی و شرکت های حمل و نقل نیز ممکن است به منظور تضمین دریافت وجه صورتحساب های خود یا برگشت صحیح تجهیزات قرض داده شده به مشتریان ، سپرده ای از مشتریان خود دریافت کنند . حسابرسان باید روش‌های پذیرش و برگشت این گونه سپرده ها را بررسی کنند و هرگونه نارسایی در سیستم کنترل داخلی مربوط را افشاء نمایند . به عنوان یک قاعده کلی ، حسابرسان معمولاً اقدام به دریافت تأییدیه مستقیم برای سپرده‌ها نمی‌کنند . اما دریافت تأییدیه در مواردی که مبالغ سپرده ها ، عمده است یا سیستم کنترل داخلی ضعیف و نارسا می‌باشد ، اقدامی مفید است .
 
۵- هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده :
 
بیشتر هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده ، معرف تعهدات کالا و خدمات دریافتی پیش از تاریخ ترازنامه است که در دوره بعد باید پرداخت شود . انواع هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده عبارتند از :
 
·       عوارض و مالیات مستغلات :
 
عوارض و مالیات‌های مستغلات از لحاظ تعدد پرداخت طی دوره اندک بوده ، اما از لحاظ مبلغ عمده می باشند . از این رو تجزیه و تحلیل کلیه عوارض و مالیات های مستغلات طی سال در کاربرگ‌های حسابرسی درج می شود . پرداخت عوارض و مالیات ها باید با بازرسی برگ‌های تشخیص صادر شده توسط مقامات ذیصلاح قانونی و مدارک پرداخت مربوط ، بازبینی گردد .
 
·       حقوق و دستمزد پرداختنی :
 
ناخالص حقوق و دستمزد پرداختنی تقریباً در تمام ترازنامه‌ها وجود دارد . درستی مبالغ ذخیره شده از لحاظ تعیین مجموع بدهی‌های شرکت و همچنین مطابقت درآمد و هزینه‌ها حائز اهمیت است . حسابرسان پرداخت‌های انجام شده در اولین نوبت پرداخت در دوره بعد را مورد بررسی قرار می‌دهند تا از نبود حقوق و دستمزد پرداختنی ثبت نشده درتاریخ ترازنامه اطمینان یابند .
 
مثال  ۱– خرید نسیه کالا (خدمات) به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ ریال از شرکت تراز محور در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶:
 
در این مرحله در سند  ثبت زیر انجام می‎شود:
 
حساب موجودی مواد و کالا/موجودی کالا                                                     ۲۰۰،۰۰۰
 
         حساب‎ها و اسناد پرداختنی – حساب‎های پرداختنی تجاری – شرکت تراز محور               ۲۰۰،۰۰۰
 
مثال ۲– پرداخت طلب شرکت تراز محور طی وجه نقد و چک در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹:
 
در این مرحله شرکت آلفا مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب بانکی فروشنده واریز کرده و مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طی دو فقره چک مدت دار به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ و ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ به صندوق‎دار شرکت تراز محور ارائه داده است (پرداخت و صدور چک از حساب بانک صادرات خریدار انجام شده است). در سند تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ ثبت‎های زیر انجام می‎شود:
 
حساب‎ها و اسناد پرداختنی – حساب‎های پرداختنی تجاری – شرکت تراز محور   ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
 
                      موجودی نقد و بانک – موجودی بانک‎ها – بانک صادرات               ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
 
                      حساب‎ها و اسناد پرداختنی – اسناد پرداختنی – بانک صادرات           ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
 
                      حساب‎ها و اسناد پرداختنی – اسناد پرداختنی – بانک صادرات           ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ 
 
 

موسسه حسابداری حسابداران تراز محور

44499464 -021     فکس:89775554-021

 09129497458           09120570744

برچسب ها:
چرا شرکت حسابداری حسابداران تراز محور؟

حسابداران تراز محور با جمعی از متخصصین خبره حسابداری و مالیاتی و با سالها تجربه راهکارهای سریع و مفیدی را جهت رفع مشکلات مالی و مالیاتی کارفرمایان گرامی پیشنهاد خواهد نمود . ما بر این باوریم که داشتن یک سیستم مالی منظم میتواند از هدر رفت منابع موسسات به طور چشمگیری جلوگیری نماید و عنصر مهمی در پیشرفت یک شرکت باشد .جهت مشاوره رایگان با مشاورین مالی و مالیاتی با شرکت حسابداری حسابداران تراز محور تماس حاصل فرمایید.

تماس از طریق واتساپ