حسابداران تراز محور

13 /03 /1396
مدیر سایت
سوالات مالیاتی و حسابداری
8008

منظور از اسناد دریافتنی چیست؟
اسناد دریافتنی چیست؟
تعریف اسناد دریافتنی و ماهیت آن:
سندي كه از طرف حساب تجاري يا غير تجاري دريافت و در تاريخ مندرج أر آن وصول مي شود را اسناد دريافتني مي گويند.
اسناد دريافتني را مي توان به دو قسمت تقسيم نمود .
1-    چك
 
2-    سفته
 
نكته مهم :
 
جهت پيگيري اسناد دريافتني تا مرحله وصول لازم است در هنگام ثبت رويداد مالي آن ؛ مقابل اسناد دريافتني نام طرف حساب ذكر گردد .
 
مثال :
 اسناد دريافتني         1000000ريال
 
             بده كاران تجاري -  آقاي فرشيد مينايي      1000000ريال
 
شرح : دريافت چك شماره   11111 مورخ ........ بانك تجارت بابت حساب يا تسويه حساب
 
براي پرداخت يا وصول چك  4 حالت را مي توان نام برد :
    
1-    خرج چك به طرف حسابها 
2-    وصول چك توسط سيستم بانكي 
3-    وصول چك و واريز وجه آن بحساب صندوق 
4-    وصول چك و واريز آن به حساب بانك
 
مثال : براي مورد اول  ؛ خرج چك
 
بستانكاران تجاري – آقاي مرادي       1000000 ريال
 
                    اسناد دريافتني                               1000000 ريال  
شرح : پرداخت چك شماره 11111 مورخ ..... بابت تسويه حساب يا ....
 
در صورتي عدم وصول چك  در موعد مقرر سررسيد و  برگشت آن توسط طرف حساب گيرنده مي بايست رويداد  مالي ذيل در دفاتر مالي موسسه ثبت گردد
 
بدهكاران تجاري  - آقاي فرشيد مينايي       1000000 ريال
 
                         بستانكاران تجاري  -  آقاي  مرادي    1000000ريال
شرح : استرداد چك برگشتي شماره 11111 مورخ ....... بانك ......  
 
 
مثال : براي مورد دوم ؛ وصول چك توسط سيستم كلر بانكي 
 
در اين مورد بدليل  وصول چك از طريق بانك و جهت پيشگيري از مغايرت بانكي از حسابي به نام اسناد در جريان وصول استفاده مي شود ؛ لذا ثبت رويداد آن بشرح ذيل خواهد بود.
 
اسناد در جريان وصول بانك ......                1000000 ريال 
 
                             اسناد دريافتني                                1000000 ريال 
شرح : واگذاري چك شماره  11111  مورخ ....... بانك ......... جهت وصول
 
در اين حالت و پس از واگذاري چك به حساب بانك امكان ايجاد 2 حالت وجود دارد :
 
حالت اول : چك واگذار شده وصول شود  ؛ پس ثبت  رويداد به شرح ذيل ثبت خواهد شد :
 
بانك                          1000000 ريال
 
                اسناد در جريان وصول                1000000 ريال
شرح :   وصول چك شماره 11111 مورخ ............توسط بانك  ..........
 
 
حالت دوم : چك واگذار شده برگشت شود ؛  كه ثبت رويداد بشرح ذيل خواهد بود :
 
بدهكاران تجاري  -  فرشيد مينايي                 1000000 ريال 
 
                                اسناد در جريان وصول             1000000 ريال
شرح : برگشت چك شماره 11111 مورخ ............ توسط بانك .........
 
مثال براي حالت سوم : وصول چك و واريز آن بحساب صندوق :    
 
صندوق               1000000 ريال
 
                   اسناد دريافتني                    1000000ريال
شرح: وصول چك شماره 11111 مورخ ... بانك ....
 
مثال براي حالت چهارم : وصول چك و واريز آن به حساب بانك :
 
بانك                      1000000ريال
 
            اسناد دريافتني                  1000000ريال
شرح : وصول چك شماره 11111 مورخ .... بانك ....
 
 

موسسه حسابداری حسابداران تراز محور

44499464 -021     فکس:89775554-021

 09129497458           09120570744

برچسب ها:
چرا شرکت حسابداری حسابداران تراز محور؟

حسابداران تراز محور با جمعی از متخصصین خبره حسابداری و مالیاتی و با سالها تجربه راهکارهای سریع و مفیدی را جهت رفع مشکلات مالی و مالیاتی کارفرمایان گرامی پیشنهاد خواهد نمود . ما بر این باوریم که داشتن یک سیستم مالی منظم میتواند از هدر رفت منابع موسسات به طور چشمگیری جلوگیری نماید و عنصر مهمی در پیشرفت یک شرکت باشد .جهت مشاوره رایگان با مشاورین مالی و مالیاتی با شرکت حسابداری حسابداران تراز محور تماس حاصل فرمایید.

تماس از طریق واتساپ