حسابداران تراز محور

15 /03 /1396
مدیر سایت
مقالات حسابداری
2678

نمونه قرارداد کار جدید سال 96

نمونه قرارداد کار جدید سال 96


نمونه قرارداد کار جدید سال 96

" قرارداد كار "
اين قرارداد به موجب ماده (10) قانون كار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (3) الحاقي به ماده (7) قانون كار موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي- مصوب 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام بين كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما و كارگر منعقد مي شود . 
 
✔️1)  مشخصات طرفين : 
 
كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما 
آقاي / خانم / شركت ...فرزند ...شماره شناسنامه/ شماره ثبت ...به نشاني : .............
 
كارگر 
آقاي / خانم ...فرزند ...متولد ...شماره شناسنامه ...شماره ملي ...ميزان تحصيلات...نوع و ميزان مهارت ...به نشاني :...................
✔️2)  نوع قرارداد :¤دائم ¤موقت ¤كارمعين 
✔️3)  نوع كار يا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه كارگر به آن اشتغال مي يابد : .....................................................
✔️4)  محل انجام كار : .....................................................
✔️5)  تاريخ انعقاد قرارداد : .....................................................
✔️6)  مدت قرارداد : ....................................................
✔️7)  ساعات كار : ....................................................
ميزان ساعات كار و ساعت شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين مي گردد .
 ساعات كار نمي تواند بيش از ميزان مندرج در قانون كار تعيين شود ليكن كمتر از آن مجاز است .
✔️8)  حق السعي :
الف : مزدروزانه 309،977 ريال 
(حقوق ماهانه : 9,299,310 ريال ) 
ب : پایه سنوات روزانه 17،000 ریال
(سنوات ماهانه 510،000 ریال)
كه در صورت داشتن سابقه قابل پرداخت است . 
ج : کمک هزینه اقلام مصرفی ماهانه 1،100،000 ریال
د : حق مسکن ماهانه 400،000 ریال
✔️9)  حقوق و مزاياي كارگر : بصورت ماهانه به حساب شماره...نزد بانك ...شعبه ... توسط كارفرما يا نماينده قانوني وي پرداخت مي گردد . 
✔️10)  بيمه : به موجب ماده (148) قانون كار ، كارفرما مكلف است كارگر را نزد سازمان تامين اجتماعي و يا ساير دستگاه هاي بيمه گر بيمه نمايد . 
✔️11)  عيدي و پاداش سالانه : به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه هاي مشمول قانون كار- مصوب 6/12/1370 مجلس شواري اسلامي ، به ازاي يك سال كار معادل شصت روز مزد ثابت/ مبنا (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانوني كارگران ) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به كارگر پرداخت 
مي شود .
 براي كار كمتر از يك سال ، ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد . 
✔️12)  حق سنوات يا مزاياي پايان كار : به هنگام فسخ يا خاتمه قرارداد كار حق سنوات ، مطابق قانون و مصوبه مورخ 25/8/87  مجمع تشخيص مصلحت نظام به نسبت كاركرد كارگر پرداخت مي شود .
✔️ 13)  شرايط فسخ قرارداد : اين قرارداد در موارد ذيل ، توسط هر يك از طرفين قابل فسخ است . 
فسخ قرارداد ... روز قبل به طرف مقابل كتباً اعلام مي شود .
✔️14)  ساير موضوعات مندرج در قانون كار و مقررات تبعي از جمله مرخصي استحقاقي ، كمك هزينه مسكن و كمك هزينه عائله مندي نسبت به اين قرارداد اعمال خواهد شد . 
✔️15)  اين قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه نزد كارفرما ، يك نسخه نزد كارگر ، يك نسخه به تشكل كارگري (در صورت وجود) و يك نسخه نيز توسط كارفرما از طريق نامه الكترونيكي يا اينترنت و يا ساير طرق به اداره كار و امور اجتماعي محل تحويل مي شود .
 
 
 
موسسه حسابداری حسابداران تراز محور

44499464 -021     فکس:89775554-021

 09129497458           09120570744

 
برچسب ها:
چرا شرکت حسابداری حسابداران تراز محور؟

حسابداران تراز محور با جمعی از متخصصین خبره حسابداری و مالیاتی و با سالها تجربه راهکارهای سریع و مفیدی را جهت رفع مشکلات مالی و مالیاتی کارفرمایان گرامی پیشنهاد خواهد نمود . ما بر این باوریم که داشتن یک سیستم مالی منظم میتواند از هدر رفت منابع موسسات به طور چشمگیری جلوگیری نماید و عنصر مهمی در پیشرفت یک شرکت باشد .جهت مشاوره رایگان با مشاورین مالی و مالیاتی با شرکت حسابداری حسابداران تراز محور تماس حاصل فرمایید.

تماس از طریق واتساپ