حسابداران تراز محور

17 /03 /1396
مدیر سایت
مقالات حسابداری
1925

تهاتر مطالبات قانونی كارگران در مقابل بدهی به كارفرمايان

تهاتر مطالبات قانونی كارگران در مقابل بدهی به كارفرمايان


تهاتر مطالبات قانونی كارگران در مقابل بدهی به كارفرمايان
 
به استناد ماده 294 قانون مدنی وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند،بین دیون آن ها به یکدیگر با رعایت در مواد 295 تا 299 قانون مزبور تهاتر حاصل میشود. بنابراین چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد و کارفرما نیز به کارگر مدیون باشد،هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله نمایند بطور تهاتر بر طرف شده و کارگر و کارفرما در مقابل دین و یا بدهی یکدیگر بری میشوند.
کارفرما زمانی میتواند مطالبات قانونی کارگر را به استناد تهاتر پرداخت ننماید که ، دین کارگر به وی ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی باشد،به عنوان مثال اگر کارگر از کارفرمای خود وام کارگاهی دریافت نموده باشد که در این صورت میزان باقی مانده از وام کارگاهی از مطالبات کارگر تهاتر خواهد شد.
چنانچه دین کارگربه کارفرما ناشی از رابطه کاری و کارفرمایی نباشد،کارفرما نمی تواند دین کارگر را با مطالبات قانونی وی تهاتر نماید .
به عنوان مثال چنانچه کارگر از کارفرما زمینی خریده باشد و مبلغ آن را به کارفرما پرداخت نکرده باشد،کارفرما نمی تواند در برابر این دین، کارگر به کارفرما از مطالبات کارگر کسر نمایند. بلکه مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع فوق الذکر مراجع صالح دادگستری میباشند.
 
 

موسسه حسابداری حسابداران تراز محور

44499464 -021     فکس:89775554-021

 09129497458           09120570744

 

برچسب ها:
چرا شرکت حسابداری حسابداران تراز محور؟

حسابداران تراز محور با جمعی از متخصصین خبره حسابداری و مالیاتی و با سالها تجربه راهکارهای سریع و مفیدی را جهت رفع مشکلات مالی و مالیاتی کارفرمایان گرامی پیشنهاد خواهد نمود . ما بر این باوریم که داشتن یک سیستم مالی منظم میتواند از هدر رفت منابع موسسات به طور چشمگیری جلوگیری نماید و عنصر مهمی در پیشرفت یک شرکت باشد .جهت مشاوره رایگان با مشاورین مالی و مالیاتی با شرکت حسابداری حسابداران تراز محور تماس حاصل فرمایید.

تماس از طریق واتساپ