حسابداران تراز محور

17 /03 /1396
مدیر سایت
مقالات حسابداری
1276

دارايی های جاری

دارايی های جاری


دارايي هاي جاري 
 
تعريف: عبارتند از وجوه نقد و ساير منابعي كه انتظار مي رود طي يك سال يا يك دوره عملياتي موسسه به فروش رفته , وصول شده و يا مصرف شوند.
وجوه نقد موسسه در حسابهاي صندوق و بانك , سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت موسسه در اوراق قابل داد و ستد حساب هاي دريافتني, اسناد دريافتني , موجودي هاي كالا , ملزومات مصرفي و پيش پرداختها مثالهايي از دارايي هاي جاري هستند.
 
سرمايه گذاري هاي بلند مدت
" سرمايه گذاري در اوراق قرضه با سر رسيد بيش از يك سال و همچنين خريد سهام ساير شركتها به منظور نگهداري اين سهام براي مدتي بيش از يك سال به عنوان سرمايه گذاري هاي بلند مدت در ترازنامه طبقه بندي مي شوند"
 
اموال, ماشين آلات و تجهيزات
" دارايي هاي مشهود و طويل العمري كه به منظور توليد و فروش محصول يا خدمت مور استفاده قرار مي گيرند به عنوان اموال, ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي مي شوند"
زمين, تاسيسات زمين, ساختمان, تاسيسات ساختماني, ماشين آلات و تجهيزات, وسايط نقليه و اثاثه اداري مثال هايي از گروه اموال و ماشين و تجهيزات هستند. در گذشته به اين گروه از دارايي ها اصطلاحا " داراي هاي ثابت " گفته مي شد.

دارايي هاي نا مشهود
" منابع طويل العمري كه فاقد وجود فيزيكي بوده و در توليد و فروش محصول يا خدمت مورد استفاده قرار مي گيرند به عنوان دارايي نامشهود طبقه بندي مي شوند. حق الامتيازها, علايم تجاري , حق انتشار, حق الاختراع و سرقفلي مثالهايي از دارايي هاي نامشهود هستند.
 
ساير دارايي ها 
" كليه دارايي هايي را كه نتوان در گروههاي چهارگانه فوق طبقه بندي كرد به عنوان ساير دارايي ها شناسايي مي كنند. 
مطالبات بلند مدت موسسه , هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي قبل از بهره برداري نمونه هايي از اين نوع دارايي ها هستند.
 
طبقه بندي بدهي ها
بدهي موسسات را براساس سررسيد آنها به دو گروه " بدهي هاي جاري" و "بدهي هاي بلند مدت" طبقه بندي مي كنند.
بدهي هاي جاري
" بدهي هاي جاري تعهداتي هستند كه قرار است طي يك سال آينده و يا يك دوره عملياتي باز پرداخت شوند" حساب هاي پرداختني , اسناد پرداختني, حقوق پرداختني, بهره پرداختني, ماليات پرداختني, تسهيلات كوتاه مدت پرداختني مثالهايي از بدهي هاي جاري هستند.
بدهي هاي بلند مدت
" بدهي ها و تعهداتي هستند كه سر رسيد آنها در بيش از يك سال يا يك دوره عملياتي فرا خواهد رسيد" اسناد و حساب هاي پرداختني بلند مدت, اوراق قرضه پرداختني بلند مدت و تسهيلات و وامهاي پرداختني بلند مدت مثالهايي از اين نوع بدهي ها هستند. در پايان سال مالي بخشي از بدهي هاي بلند مدت كه طي سال آينده باز پرداخت خواهد شد مي بايست به عنوان بدهي جاري گزارش شود.
 
ارزش ويژه حقوق صاحبان موسسه
" ارزش ويژه عبارتند از حقوق صاحب يا صاحبان موسسه روي دارايي ها"
در موسسات فردي, ارزش ويژه شامل سرمايه صاحب موسسه و سود يا زيان باقيمانده در موسسه است. ياد آوري مي شود كه در صورتحساب سرمايه برداشت صاحب موسسه از حساب سود يا زيان سال جاري كسر مي شود و باقيمانده سود و زيان با سرمايه جمع يا تفريق مي شود تا مبلغ ارزش ويژه بدست آيد.
نحوه انعکاس بدهی های جاری , سپس بدهی های بلند مدت و نهایتا ارزش ویژه را در ترازنامه گزارش می کنند. 
طبقه بندي اقلام سود وزيان
ساختار صورت سود وزيان و اقلام مندرج در آن در موسسات خدماتي , بازرگاني و توليدي بسيار متفاوت است. در مورد موسسات توليدي نيز ساختار صورت سود وزيان شباهت زيادي با موسسات بازرگاني دارد.
 
طبقه بندي درآمدها
درآمدهاي موسسات خدماتي را مي توان با توجه با نياز اطلاعاتي مديريت به دو طبقه درآمدهاي عملياتي و در آمد هاي غير عملياتي تفكيك كرد.
 
درآمدهاي عملياتي: درآمدهايي هستند كه در راستاي ماموريت و اهداف اصلي موسسه كسب شده اند. 
درآمدهاي غير عملياتي: درآمدهايي هستند كه از محل فعاليتهايي به جز آنچه كه در ماموريت اصلي موسسه تعيين شده است كسب شده اند . 
 
 
طبقه بندي هزينه ها
نحوه طبقه بندي هزينه ها در هر موسسه به سيستم حسابداري بهاي تمام شده در آن موسسه بستگي دارد و سيستم حسابداري بهاي تمام شده متاثر از نوع فعاليت موسسه و نياز اطلاعاتي مديران آن است.
 

موسسه حسابداری حسابداران تراز محور

44499464 -021     فکس:89775554-021

 09129497458           09120570744

 

برچسب ها:
چرا شرکت حسابداری حسابداران تراز محور؟

حسابداران تراز محور با جمعی از متخصصین خبره حسابداری و مالیاتی و با سالها تجربه راهکارهای سریع و مفیدی را جهت رفع مشکلات مالی و مالیاتی کارفرمایان گرامی پیشنهاد خواهد نمود . ما بر این باوریم که داشتن یک سیستم مالی منظم میتواند از هدر رفت منابع موسسات به طور چشمگیری جلوگیری نماید و عنصر مهمی در پیشرفت یک شرکت باشد .جهت مشاوره رایگان با مشاورین مالی و مالیاتی با شرکت حسابداری حسابداران تراز محور تماس حاصل فرمایید.

تماس از طریق واتساپ