نحوه محاسبه جریمه لیست و تاخیرحق ‎بیمه

17 /03 /1396
مدیر سایت
مقالات حسابداری
1237

نحوه محاسبه جریمه لیست و تاخیرحق ‎بیمه

نحوه محاسبه جریمه لیست و تاخیرحق ‎بیمه


 نحوه محاسبه جریمه لیست و تاخیرحق ‎بیمه تامین اجتماعی
با توجه به ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، جریمه در تامین اجتماعی به دو گونه است:
1- جریمه عدم ارسال لیست
در صورتی که کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان خود در مهلت مقرر در قانون (هر ماه حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد ) و در مورد فعالیتهایی که مهلت ارسال لیست پرداخت حق بیمه آنان از یک ماه به ۲ماه افزایش یافته خودداری نماید، بر اساس قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مشمول جریمه تاخیر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خواهند بود.
جریمه تاخیر لیست نیز به میزان ۱۰درصد و در یک نوبت بر جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می شود. این وضعیت زمانی روی می دهد که:
الف) کارفرمایی که لیست ماه یا ماه هایی را ارسال نکند و طبق بازرسی کارگاه بدهکار شود جریمه ای معادل ۱۰درصد از کل بدهی (حق بیمه + بیمه بیکاری ) برای یک بار به وی تعلق می گیرد.
ب ) چنانچه به هر علتی از سوی کارفرما لیست پرسنل شاغل با تاخیر به شعب اجرایی صندوق ارائه گردد جریمه ۱۰ درصدی برای یک نوبت محاسبه و مطالبه می گردد.
ج ) درکارگاه های پیمانکاری، بابت ماه هایی که لیست ارسال نگردیده است، جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری را محاسبه نموده و به کل آن یک بار ۱۰درصد جریمه تعلق می گیرد.
ضمنا جریمه مذکور پس از قطعی شدن بدهی قابل احتساب می باشد.
2- جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه
درصورت عدم پرداخت حق بیمه،جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه برای هر ماه ۲درصد به ازای هر ماه نسبت به جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می گردد. 
 در خصوص بدهی های مطرح شده در هیات های تشخیص مطالبات وتجدیدنظر، تاریخ شروع محاسبات از زمان ابلاغ رای قطعی می باشد.
 چنانچه کارفرما قبل از صدور برگ لازم اجراء (اجراییه) نسبت به پرداخت بدهی های معوقه اقدام نماید از ۴۰درصد بخشودگی جرایم برخودار می گردند.
 

موسسه حسابداری حسابداران تراز محور

44499464 -021     فکس:89775554-021

 09129497458           09120570744

 

برچسب ها:
چرا شرکت حسابداری حسابداران تراز محور؟

شرکت حسابداری حسابداران تراز محور با جمعی از متخصصین خبره حسابداری و مالیاتی و با سالها تجربه راهکارهای سریع و مفیدی را جهت رفع مشکلات مالی و مالیاتی کارفرمایان گرامی پیشنهاد خواهد نمود . ما بر این باوریم که داشتن یک سیستم مالی منظم میتواند از هدر رفت منابع موسسات به طور چشمگیری جلوگیری نماید و عنصر مهمی در پیشرفت یک شرکت باشد .جهت مشاوره رایگان با مشاورین مالی و مالیاتی با شرکت حسابداری حسابداران تراز محور تماس حاصل فرمایید.