حسابداران تراز محور

11 /04 /1396
مدیر سایت
اخبار جدید
1374

نسخه ی جدید سامانه صورت معاملات فصلی

نسخه ی جدید سامانه صورت معاملات فصلی
 در راستای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و برابر دستورالعمل مورخ ۹/ ۳/ ۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور ، برخی از صاحبان مشاغلی كه در گروه سوم مالياتي قرار می گيرند ( از جمله صاحبان فعالیت شغلی حرف پزشکی) مشمول تعیین مالیات مقطوع جهت عملکرد سال ۱۳۹۵ خواهند بود .
 بر این اساس ماليات قطعی سال ۱۳۹۵ آن ها با ٨٪ افزايش نسبت به ماليات قطعی ۱۳۹۴ محاسبه می گردد.اين دسته از مودیان مکلف به تکمیل و ارسال فرم الکترونیکی مربوطه ( تعبیه شده در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان بخش اظهارنامه ) بوده و نبايستی اظهارنامه مالياتی تکمیل و ارسال نمایند .
 
١. صاحبان بیمارستانها ، زایشگاه ها و کلینیک های تخصصی ( فعالیت تحت قالب شخص حقیقی حتی با شراکت مدنی ) با توجه به اینکه از جمله مودیان گروه اول هستند مشمول اين دستورالعمل نخواهند بود ( البته پزشکان شاغل در اين مراكز که دارای پرونده مالیاتی هستند با احراز دیگر شرایط مشمول این دستورالعمل خواهند بود )
 
٢. تکمیل و تسلیم ( ارائه ) اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۵ به منزله عدم تمایل به قبول دستورالعمل یادشده می باشد .
 ٣. مودیانی که میزان دریافتی ناشی از ارایه خدمات آنها بيش از ده برابر معافيت مالياتی سال ۱۳۹۵ ( یعنی بیش از ۱۵۶ میلیون تومان ) باشد مشمول دستورالعمل فوق نخواهند بود .
 ٤. صاحبان مشاغل حرف پزشکی  توجه داشته باشند چنانچه دریافتی اعلامی از ناحیه موسسات بيمه ای يا مراكز درمانی طرف قرارداد به سازمان امور مالیاتی حکایت از مبلغی بيش از مبلغ ده برابر معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۵ ( یعنی بیش از ۱۵۶ میلیون تومان ) باشد حتی در صورت تمایل مودی در تعیین مالیات مقطوع و تکمیل فرم مربوطه ، از شمول دستورالعمل موردنظر خارج و مالیات آن ها مطابق مقررات تعیین می گردد .
 
٥. ماليات قطعی ۱۳۹۴ ملاك محاسبه ماليات مقطوع سال ۱۳۹۵ ( با افزايش ٨ درصدی ) خواهد بود فلذا لازم است وضعیت مالیاتی سال ۱۳۹۴ متقاضیان تعیین مالیات مقطوع ، مشخص و قطعی شده باشد .
 
۶. مالیات قطعی تعیین شده سال ۱۳۹۵ ( با اعمال افزایش ۸ درصدی ) بایستی تا پایان خرداد پرداخت گردد . تقسیط مالیات قطعی سال ۱۳۹۵ به طور مساوی تا ۴ ماه با اعمال جریمه دیرکرد ماده ۱۹۰ انجام خواهد پذیرفت .
 
برچسب:
چرا شرکت حسابداری حسابداران تراز محور؟

حسابداران تراز محور با جمعی از متخصصین خبره حسابداری و مالیاتی و با سالها تجربه راهکارهای سریع و مفیدی را جهت رفع مشکلات مالی و مالیاتی کارفرمایان گرامی پیشنهاد خواهد نمود . ما بر این باوریم که داشتن یک سیستم مالی منظم میتواند از هدر رفت منابع موسسات به طور چشمگیری جلوگیری نماید و عنصر مهمی در پیشرفت یک شرکت باشد .جهت مشاوره رایگان با مشاورین مالی و مالیاتی با شرکت حسابداری حسابداران تراز محور تماس حاصل فرمایید.

تماس از طریق واتساپ