حسابداران تراز محور

24 /04 /1396
مدیر سایت
اخبار جدید
1095

ممیزان مالیاتی حق رد بدون ضابطه دفاتر قانونی را ندارند

ممیزان مالیاتی حق رد بدون ضابطه دفاتر قانونی را ندارند
ممیزان مالیاتی حق رد بدون ضابطه دفاتر قانونی را ندارند
 قاضي بخشي محبي معاون دادستان مشهد مرکز استان در جمع مدیران و ممیزان اداره کل دارایی:
پس از دستور رييس كل دادگستري در جهت اجراي صحيح قانون و در اجراي دستورالعمل دادستان مقرر شد مميزان سازمان امور مالياتي در صورت رد بدون ضابطه دفاتر قانوني با اعلام متقاضي به دادسرا احضار شوند.
مميزان سازمان امور مالياتي بازوان أجراي عدالت مالياتي هستند و برابر ماده٢٣٧ قانون مالياتها مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. قانون مالياتهاي مستقيم قانوني دو طرفه است؛ نحوه تشخيص ماليات بايد شفاف بوده ودر صورت درخواست مودي حتي مي‌بايست جزئیات گزارش دقيقا توضيح داده شود.
نهاد هاي نظارتي مانند دادستاني مالياتي تكليف نظارت بر اجراي عدالت مالياتي در خصوص مودیان و مميزان را دارد و نبايد اين باور در ميان موديان ايجاد شود كه نهاد نظارتي مذكور صرفا رسيدگي به تخلفات موديان را وظيفه خود ميداند و به بدنبال آن مميزان تصور نكنند فقط در خصوص يك قسمت پاسخگو هستند. مميزان هم در برابر حقوق دولت و بيت المال پاسخ گو هستند و هم بايد در برابر حقوق عامه و حق الناس پاسخگو باشند.
سازمان امور مالياتي بايد تلاش كند موديان جديد و زير پله اي كه تا كنون فاقد پرونده مالياتي بوده اند و تعداد انها كم هم نيست را بيابد تا از اين طريق ضمن اجراي عدالت مالياتي افزايش درامدهاي قانوني دولت را هم شاهد باشيم. نبايد موديان با سابقه دچار اين شائبه شوند كه سازمان امور مالياتي اهداف درآمدي خود را طريق افزايش ماليات موديان قديمي محقق مي‌كند بويژه آنکه با ركود در فضاي كسب و كار نیز مواجه هستيم. 
چنانچه نياز به بازرسي و كنترل دفاتر ، اسناد ومدارك مؤديان ﺑﺎشد صرفا با مجوز مراجع قضايي وبا عضويت نماينده دادستان، هياتي به محل اقامت يا فعاليت مودي يا نگهداري اسناد ومدارك برای بررسی موضوع ارسال خواهد شد.
 
برچسب:
چرا شرکت حسابداری حسابداران تراز محور؟

حسابداران تراز محور با جمعی از متخصصین خبره حسابداری و مالیاتی و با سالها تجربه راهکارهای سریع و مفیدی را جهت رفع مشکلات مالی و مالیاتی کارفرمایان گرامی پیشنهاد خواهد نمود . ما بر این باوریم که داشتن یک سیستم مالی منظم میتواند از هدر رفت منابع موسسات به طور چشمگیری جلوگیری نماید و عنصر مهمی در پیشرفت یک شرکت باشد .جهت مشاوره رایگان با مشاورین مالی و مالیاتی با شرکت حسابداری حسابداران تراز محور تماس حاصل فرمایید.

تماس از طریق واتساپ