حسابداران تراز محور

13 /06 /1396
مدیر سایت
مقالات حسابداری
1487

تحریر دفاتر قانونی

 تحریر دفاتر قانونی


 1_باخودکار یا روان نویس مشکی نوشته شود بهتر است ابتدا با مداد نوشته و روی آن را باخودکار پررنگ کنید .

2_روی سطرنوشته شود.بدون خط خوردگی و بدون اینکه سطری از قلم بیفتد.
3_از تیغ و لاک نبایداستفاده کرد.
4_اعدادهمواره در سمت راست نوشته می شوند .
5_آخرین سطر هر واقعه مالی،مربوط به نقل شماره سند حسابداری می باشد.
6_اولین سطر هر صفحه ،منقول از صفحه قبل 
7_آخرین سطر هر صفحه ،نقل به صفحه بعد
8_در قسمت جمع سطور ،دو ردیف می باشد که ردیف بالا مربوط به جمع صفحه و ردیف پایین مربوط به جمع صفحه قبل می باشد .
9_در صورت بروز اشتباه با خودکارقرمز روی اشتباه خط کشیده و صحیح آن را با خودکارمشکی بالای آن درست نماییم.
10_جمع ستون بدهکار و بستانکار می بایست یکسان شود و زمانی اینگونه نیست که کل سند در یک صفحه درج نشودوبه صفحه بعد منتقل شود.
11_انتهای اسناد در دفتر روزنامه و انتهای حساب در دفترکل با یک خط مورب بسته شود.
12_در دفترکل ،گردش حساب بدهکار و بستانکاردر انتها درج شده و تفاضل حاصل از این دوبه عنوان مانده حساب در زیر عددبزرگتر درج می گرددو این مانده به ترازنامه منتقل می شود .
13_دفاتر قانونی یک ماه قبل پایان سال مالی به دست موسسه رسیده که می بایست تکمیل و تا پایان روز کاری31تیرسال بعد به سازمان امور مالیاتی تحویل شوند .
     
 
 
 
 

موسسه حسابداری حسابداران تراز محور
88705994 -021     فکس:89775554-021
 09129497458           09120570744  
 
برچسب ها:
چرا شرکت حسابداری حسابداران تراز محور؟

حسابداران تراز محور با جمعی از متخصصین خبره حسابداری و مالیاتی و با سالها تجربه راهکارهای سریع و مفیدی را جهت رفع مشکلات مالی و مالیاتی کارفرمایان گرامی پیشنهاد خواهد نمود . ما بر این باوریم که داشتن یک سیستم مالی منظم میتواند از هدر رفت منابع موسسات به طور چشمگیری جلوگیری نماید و عنصر مهمی در پیشرفت یک شرکت باشد .جهت مشاوره رایگان با مشاورین مالی و مالیاتی با شرکت حسابداری حسابداران تراز محور تماس حاصل فرمایید.

تماس از طریق واتساپ