حسابداران تراز محور

01 /08 /1396
مدیر سایت
مقالات حسابداری
15062

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی


 سود و زیان ناشی از فعالیتهای شرکت که مربوط به عملیات آن بوده  لیکن مرتبط با عملیات اصلی واحد تجاری نمی باشد ، تحت سرفصل سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی ثبت و در صورت سود و زیان طبقه بندی می گردد .

 
این سرفصل شامل مواردی از  قبیل کسری و اضافات انبار ( ناشی از انبارگردانی ) ، فروش ضایعات ( با توجه به حواله انبار و مدارک مزایده یا فروش صورت گرفته) ، زیان کاهش ارزش موجودی ها ( در راستای بکارگیری قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش در قیمت گذاری پایان دوره موجودی ها طبق استاندارد حسابداری ) ، سود و زیان تسعیر ارز ( ناشی از تفاوت نرخ ارز مربوط به اقلام پولی در پایان سال مالی طبق استاندارد حسابداری تسعیر ارز ) و .... می باشد .
 
ثبت های حسابداری مربوط به رویداد های فوق 
 
1-اضافات انبارگردانی : 
مبنای ثبت ، مدارک انبارگردانی و تاریخ ثبت پس از عملیات انبارگردانی پایان سال بشرح ذیل صورت می پذیرد : 
موجودی مواد و کالا * (بدهکار ) 
سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی/ کسری و اضافات انبارگردانی *(بستانکار)
 
2-کسری انبارگردانی :
مبنای ثبت ، مدارک انبارگردانی و تاریخ ثبت پس از عملیات انبارگردانی پایان سال بشرح ذیل صورت می پذیرد : 
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی /کسری و اضافات انبارگردانی *(بدهکار)
موجودی مواد و کالا * (بستانکار) 
 
3- فروش ضایعات :
مبنای ثبت ، صورتحساب فروش ضایعات و حواله انبار می باشد و بشرح ذیل  ثبت می گردد :
سایر حسابها و اسناد دریافتنی تجاری *(بدهکار)
سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی / فروش ضایعات *(بستانکار) 
سایر حسابها و اسناد پرداختنی / مالیات بر ارزش فروش * (بستانکار)
 
4- زیان کاهش ارزش موجودی ها : 
مبنای ثبت : محاسبات کاهش ارزش موجودیها و تاریخ ثبت در پایان سال مالی می باشد و به صورت زیر ثبت می گردد : 
سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی /  زیان کاهش ارزش موجودیها *(بدهکار) 
موجودی مواد و کالا * ( بستانکار)
 
5- سود زیان ناشی از تسعیر ارز ( موجودی نقد نزد بانکهای ارزی ): 
مبنا و تاریخ ثبت نرخ ارز در پایان سال مالی می باشد  و بشرح ذیل ثبت می گردد : 
الف -درصورت وجود سود تعیر ارز 
موجودی نقد نزد بانکها / بانک های ارزی * (بدهکار)
سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی / سود و زیان تسعیر ارز *(بستانکار) 
 
ب- در صورت وجود زیان تسعیر ارز 
سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی / سود و زیان تسعیر ارز *(بدهکار) 
موجودی نقد نزد بانکها / بانک های ارزی *** (بستانکار)
 
 
 
 
 
موسسه حسابداری حسابداران تراز محور
88705994 -021     فکس:89775554-021
 09129497458           09120570744  
 
برچسب ها:
چرا شرکت حسابداری حسابداران تراز محور؟

حسابداران تراز محور با جمعی از متخصصین خبره حسابداری و مالیاتی و با سالها تجربه راهکارهای سریع و مفیدی را جهت رفع مشکلات مالی و مالیاتی کارفرمایان گرامی پیشنهاد خواهد نمود . ما بر این باوریم که داشتن یک سیستم مالی منظم میتواند از هدر رفت منابع موسسات به طور چشمگیری جلوگیری نماید و عنصر مهمی در پیشرفت یک شرکت باشد .جهت مشاوره رایگان با مشاورین مالی و مالیاتی با شرکت حسابداری حسابداران تراز محور تماس حاصل فرمایید.

تماس از طریق واتساپ