حسابداران تراز محور

17 /08 /1396
مدیر سایت
سوالات مالیاتی و حسابداری
3205

ضريب بیمه پيمان هاي عمراني و غیر عمرانی چند درصد است؟
 1-بودجه پروژه طرح عمراني(منابع دولت باشد) :

 
- بامصالح(يعني تامين مصالح بعهده پيمانكارباشد)
1.6%سهم پيمانكار
5%سهم كارفرما
 
- بدون مصالح(دستمزدي وبراساس فهرست بهاءنباشد)
3.6%سهم پيمانكار
12%سهم كارفرما
 
- بدون مصالح براساس فهرست بها
1.6%سهم پيمانكار
5%سهم كارفرما
 
2-بودجه غيرعمراني(منابع خودشركت کارفرما) :
 
- بامصالح
7.78%سهم پيمانكار
7% + یک نهم 7%= 7.78%
 
- بدون مصالح(دستمزدي )
16.67%سهم پيمانكار
15%+یک نهم 15% =16.67%
 
 
 
 

موسسه حسابداری حسابداران تراز محور
88705994 -021     فکس:89775554-021
 09129497458           09120570744  
 
برچسب ها:
چرا شرکت حسابداری حسابداران تراز محور؟

حسابداران تراز محور با جمعی از متخصصین خبره حسابداری و مالیاتی و با سالها تجربه راهکارهای سریع و مفیدی را جهت رفع مشکلات مالی و مالیاتی کارفرمایان گرامی پیشنهاد خواهد نمود . ما بر این باوریم که داشتن یک سیستم مالی منظم میتواند از هدر رفت منابع موسسات به طور چشمگیری جلوگیری نماید و عنصر مهمی در پیشرفت یک شرکت باشد .جهت مشاوره رایگان با مشاورین مالی و مالیاتی با شرکت حسابداری حسابداران تراز محور تماس حاصل فرمایید.

تماس از طریق واتساپ