حسابداران تراز محور

04 /09 /1396
مدیر سایت
مقالات حسابداری
2041

دانستنی مهم بیمه ای

دانستنی مهم بیمه ای


 

 
1- قرارداد به محض انعقاد و با نامه کارفرما به شعبه تأمين اجتماعي محل اجراي پروژه تحويل گردد.
2- نسبت به دريافت کد کارگاهي اقدام گردد.
3- پرسنل شاغل در پروژه بدواً در شعبه تأمين اجتماعي ثبت نام و شماره بيمه فعال گردد.
4- صورت دستمزد پرسنل شاغل با رعايت ماده 28 تنظيم و در مهلت قانوني ماده 39 همراه با حق بيمه به شعبه تحويل گردد.
5- شايسته است به منظور رعايت قانون اجراي ماده 90 قانون تأمين اجتماعي کارکنان شاغل در پروژه بدواً در شغل واگذاري معاينات استخدام در واحدهاي طب کار انجام گيرد.
6- در صورت انعقاد قرارداد دست دوم (پيمانکار فرعي) لازم است در متن قرارداد به قرارداد اصلي اشاره شود.
7- يک نسخه از قرارداد دست دوم (پيمانکار فرعي) به شعبه تأمين اجتماعي ارسال گردد.
8- نظر به صراحت ماده 38 قانون تأمين اجتماعي و ماده 13 قانون کار کنترل پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل پيمانکار فرعي - رعايت شرايط حفاظت ايمني - بيمه مسئوليت مدني - ارسال ليست و پرداخت حق بيمه و کسر 5% و تعهد پرداخت آخرين قسط تا ارائه مفاصا حساب از وظايف واگذارنده مي باشد.
9- از آنجا که قرارداد تا پايان مدت ذکر شده فعال مي باشد لذا در صورت تمديد آن مراتب حداقل يکماه قبل از پايان تمديد قرارداد به منظور فعال نمودن و ارسال ليست کتباً به شعبه مربوطه تحويل گردد.
10- پس از خاتمه قرارداد در مهلت قانوني مقرر نسبت به دريافت خلاصه عملکرد از کارفرما اقدام شود.
11- نشاني ذکر شده پيمانکار در قرارداد و اعلام آخرين تغييرات روزنامه رسمي از نظر ابلاغ مرسوله هاي تأمين اجتماعي از نکات بسيار مهمي است که لازم است به دقت رعايت شود.
12- در صورت تغيير نشاني قانوني مراتب کتباً با تصوير روزنامه رسمي به شعبه تأمين اجتماعي از طريق پست سفارشي و يا دستي به شعبه و ثبت در دبيرخانه شود.
13- در صورت بروز حادثه حداکثر ظرف 48 ساعت فرم برگ حادثه تنظيم و مراتب به اداره کار و تأمين اجتماعي اعلام گردد.
14- از ثبت و پرداخت حق بيمه کارکنان پيمانکار دست دوم در ليست هاي ارسالي پيمانکار اصلي جداً خودداري شود.
15- در صورتيکه ظرف يکسال از خاتمه قرارداد اقدامي از طرف پيمانکار براي دريافت مفاصا حساب صورت نگيرد صندوق تأمين اجتماعي به استناد تبصره الحاقي به ماده 38 قانون رأساً و براساس اطلاعات قرارداد حق بيمه محاسبه و مطالبه خواهد نمود.
16- مهلت اعتراض به صورت حساب برآوردي صندوق تأمين اجتماعي به استناد ماده 42 قانون حداکثر 30 روز از تاريخ ابلاغ اعلام بدهي مي باشد لذا در مهلت مقرر به اعلام بدهي کتباً در دو نسخه اعتراض و در دبيرخانه شعبه ثبت گردد.
 
 
 
 
 
 
 

موسسه حسابداری حسابداران تراز محور
88705994 -021     فکس:89775554-021
 09129497458           09120570744  
 
برچسب ها:
چرا شرکت حسابداری حسابداران تراز محور؟

حسابداران تراز محور با جمعی از متخصصین خبره حسابداری و مالیاتی و با سالها تجربه راهکارهای سریع و مفیدی را جهت رفع مشکلات مالی و مالیاتی کارفرمایان گرامی پیشنهاد خواهد نمود . ما بر این باوریم که داشتن یک سیستم مالی منظم میتواند از هدر رفت منابع موسسات به طور چشمگیری جلوگیری نماید و عنصر مهمی در پیشرفت یک شرکت باشد .جهت مشاوره رایگان با مشاورین مالی و مالیاتی با شرکت حسابداری حسابداران تراز محور تماس حاصل فرمایید.

تماس از طریق واتساپ